تدوین دستوالعمل نحوه‏ی تحویل موقت و قطعی راه و ابنیه فنی شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه‏ریزی شهر تهران
موضوع قرارداد
مرکز مطالعات و برنامه‏ریزی شهر تهران کارفرما
تهران، الهیه خیابان شهید اکبری،تقاطع خیابان شهید آقابزرگی شماره 32-22392080 آدرس و تلفن کارفرما
معاون مطالعات و برنامه‏ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز،   خانم امینی 22392080 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مهندس محمد حسن مهدویانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
محمد منجمی     وحید شایق
محسن سعیدی     ایمان مومن‏پور
اردشیر بهمنی   علیرضا زجاجی
مسعود فتحعلی   نسترن ناصری زاده
حامد عباسی     فرشته رجب دوست
تهران محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده

*
مطالعه و بررسی روند انجام مراحل تحویل موقت و قطعی در پروژه های شهری تهران ئ دستورالعمل‏های فعلی مورد استفاده ( احصاء فرآیندهای موجود) بررسی دستورالعمل‏های وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران به همراه تحلیل نقاط قوت و ضعف هر یک از آنها؛
*
بررسی و شناسایی مشکلات و معایب مختلف در راه ابنیه فنی و پل‏های شهر تهران؛
*
مشخص نمودن کنترل‏های اصلی به منظور حفظ شاخص کیفی و ایمنی راه و ابنیه فنی و پل‏های ساخت در طول عملیات نگه‏داری؛
*
تجزیه‏و تحلیل یافته‏های پروژه و ارائه چک لیست‏های مربوطه؛
*
آموزش و ایجاد چرخه بهبود مستمر دستورالعمل تدوین شده؛
*
کاربست پروژه؛
MS-Project/ MS-Office نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده

پروژه تعیین شاخص های ارزیابی ایمنی نواحی راه آهن ایران

تعیین شاخص های ارزیابی ایمنی نواحی راه آهن ایران
موضوع قرارداد
راه آهن جمهوری اسلامی- اداره کل تدارکات و پشتیبانی کارفرما
تهران- میدان آرژانتین-بلوار آفریقا- ساختمان مرکزی راه آهن آدرس و تلفن کارفرما
اداره کل ایمنی و نظارت بر شبکه- مهندس حمزه ای- 55127222 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مهندس محمد حسن مهدویانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
ایمان مومن پور
رضا ساکیانی
محمد کریمی
علی رضایی
مسلم نصیری نوین
حسین جعفری
تهران محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
1) بررسی ادبیات موضوع
بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد ایمنی در منابع داخلی و خارجی
بررسی پارامترهای موجود جهت ارزیابی در ادبیات موضوع
شناسایی شاخص های موثر در ادبیات موضوع
بررسی روش های تعیین شاخص های ارزیابی
تعیین الگو و شاخص های مناسب برای ارزیابی
2)
بررسی وضعیت موجود
تجزیه و تحلیل داده های موجود (حوادث و شبه حوادث و خطر)
تجزیه و تحلیل شاخص های موجود در داده های موجود
شناسایی عوامل موثر در ارزیابی عملکرد
تعیین سطوح پارامترها و شاخص های ایمنی
شناسایی تاثیر و اثربخشی هر یک از شاخص ها در سال های اخیر
3)
مطالعه پارامترهای موثر در ارزیابی ایمنی
بررسی پارامترهای موثر در ارزیابی ایمنی در راه آهن و تجارب کشورهای دیگر
بررسی روش های اولویت بندی و انتخاب پارامترها
تعیین روش مناسب برای اولویت بندی پارامتر
ارزیابی و اولویت بندی و انتخاب پارامتر
MS-Project/ MS-Office//SPSS نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده

تهیه و تدوین دستورالعمل های مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری

تهیه و تدوین دستورالعمل های مرتبط با آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
موضوع قرارداد
وزرات راه و شهرسازی- معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل کارفرما
تهران- میدان آرژانتین- ابتدای آفریقا- ساختمان شهید دادمان- طبقه دوازدهم آدرس و تلفن کارفرما
مهندس امیر امینی شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
محمدحسن مهدویانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
مونا کریمی پیمان امینی پیرهرات حامد عباسی
اردشیر بهمنی علی رضایی علیرضا عباسی
فرشید فروزبخش ابوالقاسم سعیدی محمدرضا فلاح
علی نمازیان رضا عابدی
تهران - وزارت راه و شهرسازی محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
فاز صفر: کلیات
1-1)
تعریف روش تحقیق و کلیات تحقیق و انتخاب رویه ها و ابزارها
1-2)
تعریف چشم انداز تحقیق شامل اهداف، محدوده و اولویت های طرح
فاز یک: شناخت پروژه
2-1)
بررسی و جمع بندی تعاریف و مفاهیم مربوط به احداث پروژه های عمرانی از طریق مشارکت و سایر مفاهیم و معیارهای مرتبط
2-2)
بررسی و جمع بندی مبانی طرح
2-3)
آشنایی با آئین نامه ها
2-4)
شناسایی ذینفعان و مطالعات تعاملات فیمابین در پروژه های مشارکتی عمرانی
2-5)
بررسی و شناسایی حوزه های تخصصی اجرای آئین نامه مربوطه
2-6)
شناسایی و جمع آوری داده های مربوط به معیارهای تعریف پروژه های عمرانی
2-7)
بررسی و دسته بندی قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط
2-9)
بررسی نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت های نظام موجود پروژه های عمرانی و ذینفعان آن و جذب مشارکت در آنها
فاز دوم : تدوین دستورالعمل ها و بهبود آنها
3-1)
ترسیم نقشه فرایندی نظام
3-2)
تعیین ورودی ها و خروجی های فرایندهای اجرایی موضوع آیین نامه
3-3)
تعیین ذینفعان مربوط به هر فرآیند و تهییه دیاگرام های تعاملاتی دینفعان
3-4)
ترسیم گردش های کاری مربوط به اجرای آیین نامه
MS-Project/ MS-Office/AutoCAD نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
محمدحسین مهدویانی   نام و امضای مدیر عامل
شرکت راهیاب بهینه
نام شرکت کننده

تدوین دستورالعملهای نگهداری، تعمیر و بهره برداری خطوط آهن بندر امام خمینی

تدوین دستورالعملهای نگهداری، تعمیر و بهره برداری خطوط آهن بندر امام خمینی(ره)
موضوع قرارداد
سازمان بنادر و دریانوردی- اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان کارفرما
بندر امام خمینی - ساختمان مرکزی بنادر وکشتیرانی استان خوزستان آدرس و تلفن کارفرما
مهندس کوثری زاده، 06522522358 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مهندس مهرزاد شعاعی طهرانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
علی حسین پور
سعید مشایخ غفاری
جمال شمسی
عبدالمجید افضل
تهران- بندرامام خمینی محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
تدوین دستورالعملهای مختصر و کاربردی نگهداری، تعمیر و بهره برداری خطوط آهن بندر امام خمینی(ره)
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده:
بررسی وضع فعلی شبکه ریلی بندر و نحوه نگهداری و بهره برداری فعلی(تدوین مشکلات و ارزیابی مستندات زیرسازی، روسازی، زه کشی، علائم، ارتباطات و بهره برداری آتی گار مانوری)
بررسی روشها، معیارها و شرایط اصلی نگهداری، تعمیر و بهره برداری خطوط آهن سراسری و بنادر
تدوین دستورالعمل نگهداری جاری خطوط آهن بندر
تدوین دستورالعمل  بهره برداری جاری خطوط آهن بندر
تدوین طرح فنی بازسازی خطوط آهن گار مانوری
تهیه گزارش توجیه فنی و مالی جهت نت نقاط خاص بندر
جمع بندی و مستندسازی مطالعات
MS-Project/ MS-Office/AutoCAD نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
محمدحسین مهدویانی   نام و امضای مدیر عامل
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه
نام شرکت کننده

توافقنامه همکاری مشترک تدوین مبانی آیین نامه روسازی راه آهن

- کارفرما
- آدرس و تلفن کارفرما
- شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
توافقنامه همکاری مشترک تدوین مبانی آیین نامه روسازی راه آهن
موضوع قرارداد
- نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
-
تهران محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
-
- نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده
مشاوره / تدوین آیین نامه و دستورالعمل ها
دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه 
کلیه حقوق محفوظ است.
1396