بازنگری مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی محور راه آهن اصفهان- داران-ازنا- درود

بازنگری مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی محور راه آهن اصفهان- داران-ازنا- درود
موضوع قرارداد
وزارت راه و ترابری- معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل کارفرما
مهندس رحمانی، تلفن تماس: 82244133 آدرس و تلفن کارفرما
- شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مهدی فراهانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
اصفهان محل اجرای پروژه
* سعید مشایخ * مهدی مهدوی
* آرش خدابخش * مجید یوسف زاده خیابانی
* ایمان مومن پور * فرهاد مهریاری
* علی نصیری * ابوالقاسم سعیدی
* رضا عصاری *
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* شرح سوابق مطالعاتي، طراحي و اجرائي صورت گرفته مرتبط با موضوع اين مطالعات و نتايج حاصل از آنها
*
پيش بيني حجم بار و مسافر راه آهن(تقاضا) براي سالهاي بهره برداري
*
مطالعات كلي مسير شامل ظرفيت ترابري مورد نياز و پيشنهاد اوليه گزينه هاي مختلف احياي مسير موجود يا احداث خط جديد و...
*
مطالعات زيرسازي، ابنيه فني، روسازي و ايستگاهها براي گزينه هاي پيشنهادي
*
مطالعات ناوگان و بهره برداري و تسهيلات تعميراتي لازم شامل بررسي و تعيين تعداد ناوگان لازم، بررسي كلي سيستمهاي تخليه و بارگيري مورد نياز و آرايش قطارها و...
*
اعلام نظر بر روي ميزان جذابيت طرح براي سرمايه گذاري غير دولتي، طرحهاي ذينفع طرح
*
مطالعات امکانسنجی احداث راه آهن اصفهان- ازنا به طول تقریبی 322 کیلومتر برای بار اول توسط این مهندسین مشاور طبق قرارداد شماره 95843/81 مورخ19/6/1381 به انجام رسیده است.
CSDP/ MS-Project/ MS-Office نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
محمدحسین مهدویانی   نام و امضای مدیر عامل
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه
نام شرکت کننده

مطالعات امکان سنجی احداث ایستگاه راه آهن در پایانه شمالی شهر قم و ساماندهی شبکه خطوط ریلی عادی و پرسرعت مرتبط

مطالعات امکان سنجی احداث ایستگاه راه آهن در پایانه شمالی شهر قم و ساماندهی شبکه خطوط ریلی عادی و پرسرعت مرتبط
موضوع قرارداد
شهرداری قم- معاون شهرسازی و امور زیربنایی کارفرما
قم- خیابان ساحلی-ساختمان شهرداری مرکزی قم آدرس و تلفن کارفرما
02536104665 - مهندس راشدی شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
محمدحسن مهدویانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
ایمان مومن پور نسترن ناصری زاده
وحید شایق رضا ساکیانی
علیرضا زجاجی حامد عباسی
میلاد دارابی علمدار علمداری
تهران- قم محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* مطالعه انتقال ایستگاه راه آهن محمدیه شهر قم به پایانه چند منظوره شمالی
*
مطالعه عبور خط پرسرعت تهران-قم-اصفهان از موقعیت پایانه چند منظوره شمالی
*
مطالعه امکان سنجی احداث خط ریلی قم- گرمسار در مجاورت آزاد راه حرم تا حرم
*
مطالعه اتصال کریدور قزوین-قم در پایانه چند منظوره شمالی
شامل : مطالعات تقاضا و ترافیک/ مطالعات کریدورهای مسیر/ مطالعات پدافند غیرعامل/ مطالعات زیست محیطی طرح/ متره و برآورد هزینه های پروژه/ارزیابی مالی، اقتصادی و اجتماعی طرح
CSDP/ MS-Project/ MS-Office/Trans CAD نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده

خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم روسازی محور راه آهن چابهار-فهرج

خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم روسازی محور راه آهن چابهار-فهرج به طول تقریبی 620 کیلومتر
موضوع قرارداد
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور کارفرما
تهران- خیابان وحید دستگردی(ظفر)، خیابان فرید افشار- تقاطع با بلوار آرش- شرکت ساخت و توسعه آدرس و تلفن کارفرما
مهندس مهدی معظمی گودرزی- 2222825 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مهندس جاوید شیرکوند نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
شیرین صفرخانی محمد حسن مهدویانی
عبدالمجید افضل سمانه مختاری
ایمان مومن پور میثم نعیمی
تهران- سیستان و بلوچستان محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* ارائه معيارهاي طراحي روسازي
*
طراحي ايستگاههاي مسير شامل  4 ایستگاه تشکیلاتی، 6 ایستگاه نیمه تشکیلاتی و 24 ایستگاه عبوری
*
انجام مطالعات شبيه سازي و زمانسنجي سير قطار باري و مسافري در محور مذكور
*
مطالعات مرحله دوم علائم و ارتباطات محور
*
مطالعات نيروي كشش و پيشنهاد ناوگان مناسب
*
مطالعات مرحله دوم شبكه و نيروي كشش برقي محور و  ايستگاهها            
*
بررسي و تعيين نيازهاي ساختماني، تاسيساتي و محوطه سازي  براي هر يك از ايستگاه ها
*
همکاری با کارفرما جهت تهیه اسناد مناقصه EPC و انتخاب پیمانکار
CSDP/ MS-Project/ MS-Office/AutoCAD نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
محمدحسین مهدویانی   نام و امضای مدیر عامل
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه
نام شرکت کننده

خدمات مهندسی روسازی و علائم الکتریکی و ارتباطات محور راه آهن

خدمات مهندسی روسازی و علائم الکتریکی و ارتباطات محور راه آهن شیراز-بوشهر-عسلویه به طول تقریبی 700 کیلومتر
موضوع قرارداد
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور کارفرما
تهران- خیابان وحید دستگردی(ظفر)، خیابان فرید افشار- تقاطع با بلوار آرش- شرکت ساخت و توسعه آدرس و تلفن کارفرما
مهندس بهروز امانی- 22228258 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
دکتر مسعود فتحعلی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
جعفر باقری محمد حسن مهدویانی
عبدالمجید افضل محمد کریمی
ایمان مومن پور حامد عباسی
تهران- استان های فارس و بوشهر محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* ارائه معيارهاي طراحي روسازي
* طراحي ايستگاههاي مسير شامل 2 ایستگاه تشکیلاتی، 4 ایستگاه نیمه تشکیلاتی و 24 ایستگاه عبوری
* انجام مطالعات شبيه سازي و زمانسنجي سير قطار باري و مسافري در محور مذكور
* مطالعات مرحله اول و دوم علائم و ارتباطات محور
* مطالعات نيروي كشش و پيشنهاد ناوگان مناسب
* مطالعات مرحله اول و دوم شبكه و نيروي كشش برقي محور و  ايستگاهها            
* بررسي و تعيين نيازهاي ساختماني، تاسيساتي و محوطه سازي  براي هر يك از ايستگاه ها
CSDP/ MS-Project/ MS-Office/AutoCAD نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه
نام شرکت کننده

مطالعات و طراحی مسیر و ایستگاههای راه آهن منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد و اتصال آن به نزدیکترین ایستگاه شبکه ریلی کشور

سازمان بنادر و دریانوردی- منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد کارفرما
مازندران-بهشهر-منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، صندوق پستی: 333 کدپستی: 93555-48541 آدرس و تلفن کارفرما
مهندس  افشین حبیبی اردبیلی، 5412424-0152 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مطالعات و طراحی مسیر و ایستگاههای راه آهن منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد و اتصال آن به نزدیکترین ایستگاه شبکه ریلی کشور
موضوع قرارداد
مهندس مهرزاد شعاعی طهرانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
محمدرضا ایزدی محمدحسین مهدویانی
اردشیر بهمنی عبدالمجید افضل
سعید مشایخ غفاری مجید یوسف زاده خیابانی
تهران- بندرامیرآباد محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* مرحله اول- قسمت اول:
بازدید محلی: شناسایی موقعیت و وضع عمومی منطقه در طول کریدور انتخابی و در باند مورد مطالعه، تهیه نقشه ها و گزارش های مربوط به زمین شناسی بر اساس بازدید های محلی
اطهار نظر کلی در باره مصالح زیرسازی موردنیاز و امکانات تامین آن در منطقه
بررسی درآمد و هزینه ها شامل پیش بینی هزینه احداث راه آهن شامل اجزاء مختلف سرمایه گذاری، پیش بینی هزینه بهره برداری و نگهداری محور
پیش بینی درآمدهای حاصل از حمل و نقل بار شامل اجزاء مختلف درآمد به تفکیک سالانه
تهیه نقشه حوضه های آبگیر پلها به مقیاس 1:250،000 و نمایش نتایج آن به صورت دبی با دوره های برگشت 25 و 50 ساله و منحنیهای هم باران در منطقه طرح.
*
مرحله اول- قسمت دوم:
بررسیهای تکمیلی روی نقشه ها شامل تعیین باند عبور بر روی نقشه های به مقیاس 1:50،000، سایر خدمات و بازدید محلی.
تهیه نیمرخ طولی کریدور منتخب کارفرما از روی نقشه های با مقیاس 1:50،000 و ترسیم خط پروژه طبق استاندارد طرح.
تعیین محل و نوع توقفگاهها و ایستگاهها در روی پلان و پروفیل طولی طبق استاندارد طرح.
تعیین تعداد پلهای کوچک مسیر و تهیه جدول فهرست آنها.
CSDP/ MS-Project/ MS-Office/AutoCAD نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده

اجرای برگزاری مناقصه فاز سوم و انجام خدمات فاز سوم(نظارت عالی و کارگاهی) پروژه روسازی و زیر سازی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد

- کارفرما
مازندران-بهشهر-منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، صندوق پستی: 333 کدپستی: 93555-48541 آدرس و تلفن کارفرما
مهندس  افشین حبیبی اردبیلی، 5412424-0152 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
اجرای برگزاری مناقصه فاز سوم و انجام خدمات فاز سوم(نظارت عالی و کارگاهی) پروژه روسازی و زیر سازی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد
موضوع قرارداد
مهندس مهرزاد شعاعی طهرانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
آرش خدابخش محمدحسین مهدویانی
اردشیر بهمنی عبدالمجید افضل
ایمان مومن پور مجید یوسف زاده خیابانی
تهران- بهشر محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
در فاز طراحی این پروژه طراحی خطوط داخلی بندر و اتصال بندر امیرآباد به شبکه راه آهن توسط شرکت راهیاب بهینه انجام شده بود. جهت انجام فاز سوم و اجرای پروژه  شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه مجددا به عنوان مشاور برگزیده شد و تهیه اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه فاز سوم و انتخاب پیمانکار، نظارت بر خرید تجهیزات روسازی از جمله ریل و نظارت عالی و کارگاهی بر عملیات اجرای زیرسازی و روسازی جزء شرح خدمات اصلی این پروژه بود.
اهم شرح خدمات و گزارشات ارسالي به كارفرما :
* هماهنگي با كارفرما براي تهیه اسناد مناقصه و تنظيم قرارداد و تشكيل نظارت مقيم
* نظارت بر تعيين پيمانكار و انجام صحيح موضوع قرارداد
* نظارت عاليه بر اجراي كليه كارهاي موضوع قرارداد
* بررسی صورت وضعیت ، بررسی تاخیرات مجاز و غیر و مجاز پیمانکاران
CSDP/ MS-Project/ MS-Office/AutoCAD نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده

انجام امور و طراحی های مورد نیاز کارفرما نظارت عالی و کارگاهی بر اجرای عملیات تعمیر نگهداری راه آهن

سازمان بنادر و دریانوردی- اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان کارفرما
بندر امام خمینی - ساختمان مرکزی بنادر وکشتیرانی استان خوزستان آدرس و تلفن کارفرما
مهندس کوثری زاده، 06522522358 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
انجام امور و طراحی های مورد نیاز کارفرما نظارت عالی و کارگاهی بر اجرای عملیات تعمیر نگهداری راه آهن
موضوع قرارداد
مهندس مهرزاد شعاعی طهرانی نام مدیر پروژه
علی حسین پور سعید مشایخ غفاری
جمال شمسی عبدالمجید افضل
اسامی سایر کارشناسان اصلی
تهران- بندرامام خمینی محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
1- انجام کلیه امور، مطالعات یا طراحی های توافق و ابلاغ شده شامل :
- طراحی و بهینه سازی مسیر خطوط ریلی
- طراحی زیرسازی و روسازی و ارائه نقشه هاس اجرایی
- برداشت و ترسیم مسیرها و مقاطع مورد لزوم
- آنالیز مقادیر، تعیین احجام و تعیین قیمت اجرای کار
- تهیه و انتشار اسناد مناقصه جهت انتخاب پیمانکار و ارزشیابی آنها
- تهیه قراردادهای اجرایی و تکثیر و پیگیری تا انعقاد و ابلاغ آنها
- بررسی و ارائه راهکار جهت مشکلات خطوط ریلی و بهره برداری مربوطه
2- انجام خدمات نظارت کارگاهی شامل
- نظارت بر تعمیرات و نگهداری خطوط و ادوات ریلی بندر شامل کلیه  شرکت های تعمیر و نگهداری خطوط ریلی بندر
- نظارت بر بهسازی شامل زیرسازی و روسازی خطوط ریلی بندر شامل کلیه شرکت هایی که به نوعی با راه آهن بندر در ارتباط هستند و همچنین شرکت های بهره بردار، سرمایه گذار و ...
3- انجام خدمات نظارت عالی بر موارد فوق الذکر
MS-Project/ MS-Office/AutoCAD نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
محمدحسین مهدویانی   نام و امضای مدیر عامل
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه
نام شرکت کننده

مطالعات اتصال بندر بوشهر به شبکه راه آهن از طریق جزیره نگین

سازمان بنادر و دریانوردی کارفرما
- آدرس و تلفن کارفرما
مهندس عباسی-تلفن تماس: 84932322 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مطالعات اتصال بندر بوشهر به شبکه راه آهن از طریق جزیره نگین
موضوع قرارداد
- نام مدیر پروژه
-
اسامی سایر کارشناسان اصلی
- محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* مطالعات بار و ترافیک
* تعیین امکان احداث خطوط و ایستگاههای ریلی
* بررسی فنی و اقتصادی سیستمهای مختلف زیرسازی و روسازی راه آهن
* بررسی و مطالعه در خصوص وضعیت جغرافیایی و محیطی و شرایط اقلیمی بندر بوشهر و جزیره نگین
* مطالعات ناوگان
* ارائه گزینه های مختلف اتصال جزیره نگین به شبکه راه آهن
* تهیه طرح پایه خطوط اتصال جزیره نگین به شبکه راه آهن
* تهیه طرح پایه ایستگاههای تخلیه و بارگیری خطوط راه آهن داخلی جزیره نگین
* تهیه طرح محل تقاطع های راه آهن با جاده های موجود
* تهیه برآورد احجام کارو هزینه های پروژه
- نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده

مطالعات امکانسنجی احداث راه آهن استاندارد دبله – دوگومه در کشور گینه کوناکری

شرکت ایتوک ایران کارفرما
- آدرس و تلفن کارفرما
مهندس ترابی، تلفن تماس : 88214691 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مطالعات امکانسنجی  احداث راه آهن استاندارد  دبله - دوگومه در کشور گینه کوناکری
موضوع قرارداد
آقای سیدمجتبی ناصریان نام مدیر پروژه
* محسن مهدی * آرش خدابخش
* ایمان مومن پور
اسامی سایر کارشناسان اصلی
تهران محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* پيش بيني حجم بار و مسافر راه آهن(تقاضا) براي سالهاي بهره برداري
* مطالعات كلي مسير شامل ظرفيت ترابري مورد نياز و پيشنهاد اوليه گزينه هاي مختلف احياي مسير موجود يا احداث خط جديد و...
* مطالعات زيرسازي، ابنيه فني، روسازي و ايستگاهها براي گزينه هاي پيشنهادي
* بررسی نحوه تخلیه و بارگیری بار در معادن و بنادر
* بررسی نحوه اتصال خطوط با عرض مختلف به یکدیگر
* مطالعات ناوگان و بهره برداري و تسهيلات تعميراتي لازم شامل بررسي و تعيين تعداد ناوگان لازم، بررسي كلي سيستمهاي تخليه و بارگيري مورد نياز و آرايش قطارها و...
* اعلام نظر بر روي ميزان جذابيت طرح براي سرمايه گذاري غير دولتي، طرحهاي ذينفع طرح
- نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده

مطالعات امکانسنجی احداث راه آهن میانه اردبیل به طول 150 کیلومتر

وزارت راه‏وترابری- معاونت برنامه‏ریزی و اقتصاد حمل‏و‏نقل کارفرما
میدان آرژانتین، بلوار آفریقا، ساختمان شهید دادمان88878031 آدرس و تلفن کارفرما
آقای مهندس زائری شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مطالعات امکانسنجی  احداث راه آهن میانه اردبیل به طول 150 کیلومتر
موضوع قرارداد
مهندس مهرزاد شعاعی تهرانی نام مدیر پروژه
* محسن مهدی * آرش خدابخش
* ایمان مومن پور
اسامی سایر کارشناسان اصلی
تهران محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* شرح سوابق مطالعاتي، طراحي و اجرائي صورت گرفته مرتبط با موضوع اين مطالعات و نتايج حاصل از آنها
* پيش بيني حجم بار و مسافر راه آهن(تقاضا) براي سالهاي بهره برداري
* مطالعات كلي مسير شامل ظرفيت ترابري مورد نياز و پيشنهاد اوليه گزينه هاي مختلف احياي مسير موجود يا احداث خط جديد و...
* مطالعات زيرسازي، ابنيه فني، روسازي و ايستگاهها براي گزينه هاي پيشنهادي
* مطالعات ناوگان و بهره برداري و تسهيلات تعميراتي لازم شامل بررسي و تعيين تعداد ناوگان لازم، بررسي كلي سيستمهاي تخليه و بارگيري مورد نياز و آرايش قطارها و...
* اعلام نظر بر روي ميزان جذابيت طرح براي سرمايه گذاري غير دولتي، طرحهاي ذينفع طرح
Ms Office نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده
خدمات / خدمات فني / راه آهن / روسازی و طراحی ایستگاه راه اهن
دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه 
کلیه حقوق محفوظ است.
1396