رشته تحصیلی/سابقه کار مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف
فوق لیسانس برق از دانشکده فنی دانشگاه تهران
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
بیش از 30 سال سابقه کار


فوق لیسانسمحمدحسین مهدویانی


1
فوق لیسانس مدیریت اجرایی دانشگاه تهران
10 سال سابقه کار

فوق لیسانس

محمد حسن مهدویانی

2
برق قدرت، فارغ التحصیل از دانشکده فنی دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران دکتری فرشید فروزبخش 3
عمران، فارغ التحصیل 1336، مهندسی راه و ساختمان، دانشکده فنی دانشگاه تهران
فارغ التحصیل فوق دکتری،دانشگاه کوئینز کانادا

فوق دکتری

محمدعلی مهدویانی

4
مهندسی خط و ابنیه راه آهن، فارغ التحصیل از دانشکده مهندسی راه آهن علم و صنعت لیسانس نسترن ناصری زاده 5
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک،10 سال سابقه فوق لیسانس میثم مهرپور 6
کارشناسی ارشد مدیریت شهری ،10 سال سابقه فوق لیسانس مونا کریمی 7
مهندسی مکانیک-  30 سال سابقه در تعمیرات لکوموتیو های دیزل الکتریک لیسانس سعید مشایخ غفاری 8
کارشناسی ارشد راه و ترابری فوق لیسانس حامد عباسی 9
مهندسی مکانیک، 30 سال سابقه لیسانس مهرزاد شعاعی طهرانی 10
لیسانس مهندسی صنایع، کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک، سابقه 20 سال فوق لیسانس علی رضایی 11
دکتری مهندسی عمران ، سابقه  10سال دکتری وحید شایق 12
دکتری مهندسی عمران،سابقه 10سال دکتری مسعود فتحعلی 13
مهندسی عمران ، 3 سال سابقه در امور قراردادها فوق لیسانس محسن کریمی 14
دکتری مهندسی صنایع سابقه  10 سال دکتری رضا ساکیانی 15
مدیریت مالی،امور مالی و حسابداری - 12 سال سابقه فوق لیسانس پیمان امینی پیر هرات 16
مهندسی صنایع، کنترل پروژه، 5 سال سابقه کار دکتری علی نمازیان 17
مهندسی صنایع، کنترل پروژه، 5 سال سابقه کار فوق لیسانس شهره روشنی 18
مهندسی مکانیک، 5 سال سابقه لیسانس سامان مجد پارسا 19
فناوری اطلاعات، 5سال سابقه لیسانس فرشته رجب دوست 20
مدیریت منابع انسانی، 3 سال سابقه کار فوق لیسانس رضا عابدی 21
مهندسی عمران- 3 سال یابقه کار فوق لیسانس رضا نوری آق قلعه 22
عمران- زلزله- 3سال سابقه فوق لیسانس بهناز نوین فرد 23
مهندسی صنایع- 5سال سابقه دکتری مهدیس نجات نیا 24
مهندسی عمران- بیش از 10 سال سابقه فوق لیسانس ایمان مومن پور 25
مدیریت بازرگانی 5سال سابقه فوق لیسانس احسان مرادی 26
مهندسی عمران- سازه- 5 سال سابقه فوق لیسانس علیرضا زجاجی 27
حسابداری و امور مالی و امور قراردادها - بیش از 30 سال سابقه لیسانس- حسابداری و امور مالی محمدرضا فلاح 28
مهندسی کشاورزی- تخصص در امور قراردادها- 7سال سابقه لیسانس مهندسی کشاورزی سیامک بقایی 29
مهندسی عمران نقشه برداری - سه سال سابقه کار فوق لیسانس نرگس جعفری 30
مهندسی راه و ساختمان- بیش از 30 سال سابقه لیسانس کریم حسن زاده 31
زبان آلمانی- 14 سال سابقه لیسانس عدالت ارشدی مآوی 32
فوق لیسانس IT - 10 سال سابقه فوق لیسانس مسلم نصیری نوین 33
مهندسی نرم افزار- 10 سال سابقه کار لیسانس محمدرضا پاشایی 34
مهندسی عمران- 10 سال سابقه کار دکتری رامین انصاری 35
مهندسی مکانیک دانشگاه تهران- بیش از 30 سال سابقه فوق لیسانس سید مهدی حسینی 36
کارشناسی ارشد مهندسی راه آهن، سه سال سابقه فوق لیسانس حامد نوری 37
ماشین های ریلی، 3 سال سابقه فوق لیسانس عرفان یار محمدی 38
مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران- 5 سال سابقه دکتری ابراهیم رجب پور 39
راه و ترابری- دانشگاه امیر کبیر، 3سال سابقه کارشناسی ارشد مهران حبیبی 40
شهرسازی-غیرانتفاعی کارشناسی مهسا دمیرچی 41
مهندسی حمل و نقل ریلی- 3سال سابقه کارشناسی ارشد مرتضی محسنی 42
ماشین های ریلی-3سال سابقه کار کارشناسی ارشد سولماز قاسم زاده 43
ماشین های ریلی- 3سال سابقه کارشناسی ارشد احمد شاه ملا 44
کارکنان کلیدی
پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه 
کلیه حقوق محفوظ است.
1396