مطالعات مقدماتي طرح نوسازی محور راهآهن اهواز – خرمشهر

مطالعات مقدماتي طرح نوسازی محور راهآهن  اهواز - خرمشهر
موضوع قرارداد
وزارت راه‏و ترابری کارفرما
تهران خیابان قائم مقام فراهانی نبش چهار راه دکتر بهشتی، 8736973 آدرس و تلفن کارفرما
مهندس زائری، تلفن تماس 22228258 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مهندس زنجانی نسب نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
- محل اجرای پروژه
آقای مهندس مهریاری     آقای مهندس فائز
آقای مهندس افضل آقای    مهندس فراهانی
آقای مهندس یوسف زاده    آقای مهندسروحانی
آقای مهندس مهدوی         آقای مهندس شعاعی
آقای مهندس اسامی       آقای مهندس شنبه زاده
آقای مهندس فیروز بخش   آقای مهندسحسین پور
آقای مهندس ایزدی
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* شرح سوابق مطالعاتي، طراحي و اجرائي صورت گرفته مرتبط با موضوع اين مطالعات و نتايج حاصل از آنها
*
پيش بيني حجم بار و مسافر راه آهن(تقاضا) براي سالهاي بهره برداري
*
مطالعات كلي مسير شامل ظرفيت ترابري مورد نياز و پيشنهاد اوليه گزينه هاي مختلف احياي مسير موجود يا احداث خط جديد و...
*
مطالعات زيرسازي، ابنيه فني، روسازي و ايستگاهها براي گزينه هاي پيشنهادي
*
مطالعات ناوگان و بهره برداري و تسهيلات تعميراتي لازم شامل بررسي و تعيين تعداد ناوگان لازم، بررسي كلي سيستمهاي تخليه و بارگيري مورد نياز و آرايش قطارها و...
*
اعلام نظر بر روي ميزان جذابيت طرح براي سرمايه گذاري غير دولتي، طرحهاي ذينفع طرح
  MS-Office نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده

توجیه اولیه احداث راه‏آهن ارومیه-سلماس، آنتنی تمرچین و آنتنی خلخال

توجیه اولیه احداث راه‏آهن ارومیه-سلماس، آنتنی تمرچین و آنتنی خلخال
موضوع قرارداد
راه‏آهن جمهوری اسلامی ایران کارفرما
تهران، میدان آرژانتین، ابتدای آفریقا،ساختمان شهید دادمان، طبقه دوازدهم جنوبی-82244133 آدرس و تلفن کارفرما
آقای رحمانی، 05133422233 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
محمد حسین مهدویانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
* امین استیری * ابوالفضل مقیمی
*
ایمان مومن پور * میلاد دارابی
*
نسترن ناصری زاده * هانیه سادات حسینی
*
محمد کریمی * رضا ساکیانی
*
وحید شایق
تهران محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* گردآوری آمار و اطلاعات
*
بازبینی حوزه نفوذ و دقیق‏تر کردن آن
*
بررسی جایگاه طرح در برنامه
*
مطالعه تقاضای بار و مسافر
*
تعیین دالان یا کریدورهای مسیر
*
تعیین زمان‏بندی طرح
*
برآورد هزینه‏های مالی طرح
*
محاسبه ارزش اسقاط طرح
*
برآورد درآمدهای طرح
*
تحلیل سودآوری مالی طرح
*
تحلیل حساسیت عناصر موثر بر سودآوری طرح
*
ارزشیابی اقتصادی طرح
*
تحلیل حساسیت عناصر موثر بر ارزشیابی اقتصادی طرح
*
اعلام نظر در مورد طرح
Google Earth, Ms office نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده

بازنگری مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی محور راه آهن اصفهان- داران-ازنا- درود

بازنگری مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی محور راه آهن اصفهان- داران-ازنا- درود
موضوع قرارداد
وزارت راه و ترابری- معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل کارفرما
- آدرس و تلفن کارفرما
مهندس رحمانی، تلفن تماس: 82244133 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مهدی فراهانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
* سعید مشایخ * مهدی مهدوی
*
آرش خدابخش * مجید یوسف زاده خیابانی
*
ایمان مومن پور * فرهاد مهریاری
*
علی نصیری * ابوالقاسم سعیدی
*
رضا عصاری
اصفهان محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* شرح سوابق مطالعاتي، طراحي و اجرائي صورت گرفته مرتبط با موضوع اين مطالعات و نتايج حاصل از آنها
*
پيش بيني حجم بار و مسافر راه آهن(تقاضا) براي سالهاي بهره برداري
*
مطالعات كلي مسير شامل ظرفيت ترابري مورد نياز و پيشنهاد اوليه گزينه هاي مختلف احياي مسير موجود يا احداث خط جديد و...
*
مطالعات زيرسازي، ابنيه فني، روسازي و ايستگاهها براي گزينه هاي پيشنهادي
*
مطالعات ناوگان و بهره برداري و تسهيلات تعميراتي لازم شامل بررسي و تعيين تعداد ناوگان لازم، بررسي كلي سيستمهاي تخليه و بارگيري مورد نياز و آرايش قطارها و...
*
اعلام نظر بر روي ميزان جذابيت طرح براي سرمايه گذاري غير دولتي، طرحهاي ذينفع طرح
*
مطالعات امکانسنجی احداث راه آهن اصفهان- ازنا به طول تقریبی 322 کیلومتر برای بار اول توسط این مهندسین مشاور طبق قرارداد شماره 95843/81 مورخ19/6/1381 به انجام رسیده است.
CSDP/ MS-Project/ MS-Office نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
محمدحسین مهدویانی   نام و امضای مدیر عامل
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه
نام شرکت کننده

: مطالعات امکان سنجی احداث ایستگاه راه آهن در پایانه شمالی شهر قم و ساماندهی شبکه خطوط ریلی عادی و پرسرعت مرتبط

مطالعات امکان سنجی احداث ایستگاه راه آهن در پایانه شمالی شهر قم و ساماندهی شبکه خطوط ریلی عادی و پرسرعت مرتبط
موضوع قرارداد
شهرداری قم- معاون شهرسازی و امور زیربنایی کارفرما
قم- خیابان ساحلی-ساختمان شهرداری مرکزی قم آدرس و تلفن کارفرما
02536104665 - مهندس راشدی شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مهندس محمد حسن مهدویانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
ایمان مومن پور نسترن ناصری زاده
وحید شایق رضا ساکیانی
علیرضا زجاجی حامد عباسی
میلاد دارابی علمدار علمداری
تهران- قم محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* مطالعه انتقال ایستگاه راه آهن محمدیه شهر قم به پایانه چند منظوره شمالی
* مطالعه عبور خط پرسرعت تهران-قم-اصفهان از موقعیت پایانه چند منظوره شمالی
* مطالعه امکان سنجی احداث خط ریلی قم- گرمسار در مجاورت آزاد راه حرم تا حرم
* مطالعه اتصال کریدور قزوین-قم در پایانه چند منظوره شمالی
شامل : مطالعات تقاضا و ترافیک/ مطالعات کریدورهای مسیر/ مطالعات پدافند غیرعامل/ مطالعات زیست محیطی طرح/ متره و برآورد هزینه های پروژه/ارزیابی مالی، اقتصادی و اجتماعی طرح
CSDP/ MS-Project/ MS-Office/Trans CAD نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه
نام شرکت کننده

خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم روسازی محور راه آهن چابهار-فهرج

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور کارفرما
تهران- خیابان وحید دستگردی(ظفر)، خیابان فرید افشار- تقاطع با بلوار آرش- شرکت ساخت و توسعه آدرس و تلفن کارفرما
مهندس مهدی معظمی گودرزی- 22228258 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم روسازی محور راه آهن چابهار-فهرج به طول تقریبی 620 کیلومتر
موضوع قرارداد
مهندس جاوید شیرکوند نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
شیرین صفرخانی محمد حسن مهدویانی
عبدالمجید افضل سمانه مختاری
ایمان مومن پور میثم نعیمی
تهران- سیستان و بلوچستان محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* ارائه معيارهاي طراحي روسازي
*
طراحي ايستگاههاي مسير شامل  4 ایستگاه تشکیلاتی، 6 ایستگاه نیمه تشکیلاتی و 24 ایستگاه عبوری
*
انجام مطالعات شبيه سازي و زمانسنجي سير قطار باري و مسافري در محور مذكور
*
مطالعات مرحله دوم علائم و ارتباطات محور
*
مطالعات نيروي كشش و پيشنهاد ناوگان مناسب
*
مطالعات مرحله دوم شبكه و نيروي كشش برقي محور و  ايستگاهها            
*
بررسي و تعيين نيازهاي ساختماني، تاسيساتي و محوطه سازي  براي هر يك از ايستگاه ها
*
همکاری با کارفرما جهت تهیه اسناد مناقصه EPC و انتخاب پیمانکار
CSDP/ MS-Project/ MS-Office/AutoCAD نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده

ساماندهي حمل و نقل ريلي منطقه قم

راه آهن جمهوري اسلامي- دفتر مهندسی و نظارت تاسیسات زیربنائی کارفرما
میدان آرژانتین، بزرگراه آفریقا، ساختمان شهید دادمان آدرس و تلفن کارفرما
مهندس خورمک، تلفن تماس: 55127858 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
ساماندهي حمل و نقل ريلي منطقه قم
موضوع قرارداد
سید مجتبی ناصریان نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
* هادی اردوان * سعید مشایخ غفاری
* قدرت ا... عینی * مهدی فراهانی
* محسن غفاری * باقربندی
* عباسی * داود تولایی
* امین تولایی
قم محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
یکی از موفق ترین پروژه های مهندسین مشاور راهیاب بهینه مطالعات ساماندهی حمل و نقل ریلی منطقه قم می باشد. در یافت گواهی رضایت مشتریان از طرف کارفرمای محترم پروژه، دفتر فنی و امور زیربنائی راه آهن جمهوري اسلامي گواهی بر این مدعاست(تصویر گواهینامه مذکور در قسمت حسن سابقه آورده شده است). با توجه به افتتاح محورهای ورودی و خروجی راه آهن به شهر قم از جمله محور اراک- قم، کاشان- قم، تهران-قم و دو خطه سریع السیر قم- اصفهان و مشکلات ارتباطی بین محورهای یاد شده، مسائلی را برای راه آهن و شهر قم فراهم نموده که طی بررسی های انجام شده جهت رفع مشکلات و معضلات موجود مطالعات ساماندهی حمل و نقل ریلی در منطقه قم تدوین شد. مشخصات اصلی پروژه و اهم شرح خدمات در ادامه تقدیم می گردد.
اهم مباحث شرح خدمات و گزارشات ارسالی به کارفرما شامل موارد زیر می‌باشد :
1 -
شناخت مسائل و مشکلات حمل و نقل ریلی موجود در منطقه قم
2-
بررسی میزان حمل بار و مسافر در محورهای راه و راه آهن که به ایستگاه و منطقه قم منتهی می شوند
3-
تشخیص نوسان تقاضای مسافر در روزهای پیک سال اعم از عید، ایام سوگواری و ....
4-
بررسی طرحهای راه و راه آهن موجود، در دست احداث و مطالعه شده درمنطقه و ارائه پلان آنها به
MS office، AUTOCAD نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده

مطالعات امکانسنجی توسعه حمل و نقل محلی -حومه ای

شركت قطارهای مسافری رجا کارفرما
- آدرس و تلفن کارفرما
- شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مطالعات امکانسنجی   توسعه حمل و نقل  محلی -حومه ای
موضوع قرارداد
مهندس رضا عصاری نام مدیر پروژه
-
اسامی سایر کارشناسان اصلی
قم محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* ارائه مدل علمی مناسب جهت برآورد تقاضای سفر حومه ای در مناطق مختلف کشور
* پیشنهاد 20 مسیر برتر برای راه اندازی قطارهای محلی و حومه ای در طول محورهای موجود
* انجام مطالعات تقاضا برای 7 مسیر بالقوه از میان 20 مسیر پیشنهادی با استفاده از روشهای تحلیل آماری
* طرح الگوی مناسب برای تعیین تعرفه قطارهای محلی و حومه ای
- نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده

مطالعات امکانسنجی احداث راه آهن استاندارد دبله – دوگومه در کشور گینه کوناکری

شرکت ایتوک ایران کارفرما
- آدرس و تلفن کارفرما
مهندس ترابی، تلفن تماس : 88214691 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مطالعات امکانسنجی  احداث راه آهن استاندارد  دبله - دوگومه در کشور گینه کوناکری
موضوع قرارداد
- نام مدیر پروژه
-
اسامی سایر کارشناسان اصلی
- محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* پيش بيني حجم بار و مسافر راه آهن(تقاضا) براي سالهاي بهره برداري
* مطالعات كلي مسير شامل ظرفيت ترابري مورد نياز و پيشنهاد اوليه گزينه هاي مختلف احياي مسير موجود يا احداث خط جديد و...
* مطالعات زيرسازي، ابنيه فني، روسازي و ايستگاهها براي گزينه هاي پيشنهادي
* بررسی نحوه تخلیه و بارگیری بار در معادن و بنادر
* بررسی نحوه اتصال خطوط با عرض مختلف به یکدیگر
* مطالعات ناوگان و بهره برداري و تسهيلات تعميراتي لازم شامل بررسي و تعيين تعداد ناوگان لازم، بررسي كلي سيستمهاي تخليه و بارگيري مورد نياز و آرايش قطارها و...
* اعلام نظر بر روي ميزان جذابيت طرح براي سرمايه گذاري غير دولتي، طرحهاي ذينفع طرح
- نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده

انجام خدمات مهندسی مطالعات مقدماتی طرح حمل سنگ آهن به خوزستان به وسیله راه آهن

مجري طرحهاي ساخت و توسعه راه آهن- وزارت راه و ترابری کارفرما
تهران-خیابان ظفر- خیابان فرید افشار- تقاطع بلوار آرش- شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل آدرس و تلفن کارفرما
آقای مرتضی نوروزی، 22228258 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
انجام خدمات مهندسی مطالعات مقدماتی طرح حمل سنگ آهن به خوزستان به وسیله راه آهن
موضوع قرارداد
آقای سیدمجتبی ناصریان نام مدیر پروژه
* محسن مهدی * آرش خدابخش
* ایمان مومن پور
اسامی سایر کارشناسان اصلی
تهران محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* مطالعه منطقه اي و جغرافيايي و اخذ نقطه نظرات دستگاههاي ذيربط
* شناسايي حوزه نفوذ طرح و شرح ضرورتها و فرصتهاي بالقوه توسعه منطقه از ابعاد مختلف و تاثير بهبود شبكه ترابري در فعليت بخشيدن به آنها.
* پيش بيني حجم بار و مسافر راهآهن
* مطالعات كلي مسيريابي و طرح مسير
* مقايسه كشش ديزلي و برقي و اظهارنظر درخصوص برقي كردن محور يا پيش بيني برقي شدن مطالعه آثار منطقهاي و ملي احداث طرح شامل بررسي حوزه تاثير و مقدار اثر مطالعه مالي و اقتصادي
* مقايسه واريانت هاي مسير بر اساس تحليل چند معياره از ديدگاه تمام ذينفعان طرح و شناسايي بهترين مسير و الگوي حمل سنگ‌آهن فولاد خوزستان (با اولويت شبكه ريلي).
MS Office,CSDP نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده

مطالعات امکانسنجی احداث راه آهن میانه اردبیل به طول 150 کیلومتر

وزارت راه‏وترابری- معاونت برنامه‏ریزی و اقتصاد حمل‏و‏نقل کارفرما
میدان آرژانتین، بلوار آفریقا، ساختمان شهید دادمان88878031 آدرس و تلفن کارفرما
آقای مهندس زائری شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مطالعات امکانسنجی  احداث راه آهن میانه اردبیل به طول 150 کیلومتر
موضوع قرارداد
مهندس مهرزاد شعاعی تهرانی نام مدیر پروژه
* محسن مهدی * آرش خدابخش
* ایمان مومن پور
اسامی سایر کارشناسان اصلی
تهران محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* شرح سوابق مطالعاتي، طراحي و اجرائي صورت گرفته مرتبط با موضوع اين مطالعات و نتايج حاصل از آنها
* پيش بيني حجم بار و مسافر راه آهن(تقاضا) براي سالهاي بهره برداري
* مطالعات كلي مسير شامل ظرفيت ترابري مورد نياز و پيشنهاد اوليه گزينه هاي مختلف احياي مسير موجود يا احداث خط جديد و...
* مطالعات زيرسازي، ابنيه فني، روسازي و ايستگاهها براي گزينه هاي پيشنهادي
* مطالعات ناوگان و بهره برداري و تسهيلات تعميراتي لازم شامل بررسي و تعيين تعداد ناوگان لازم، بررسي كلي سيستمهاي تخليه و بارگيري مورد نياز و آرايش قطارها و...
* اعلام نظر بر روي ميزان جذابيت طرح براي سرمايه گذاري غير دولتي، طرحهاي ذينفع طرح
Ms Office نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
  نام و امضای مدیر عامل

نام شرکت کننده

مطالعات توجیه فنی، اقتصادی،زیست محیطی،طرح اتصال متروی تهران به فرودگاه

مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی کارفرما
فرودگاه بین المللی امام خمینی - کیلومتر 35 اتوبان تهران- قم آدرس و تلفن کارفرما
ناصر قنبری ممان- شماره تماس: 44666825 021 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مطالعات توجیه فنی، اقتصادی،زیست محیطی،طرح اتصال متروی تهران به فرودگاه بین المللی امام خمینی
موضوع قرارداد
آقای مهندس فائز حسینی نام مدیر پروژه
فرهاد مهریاری لیلمی عبدالمجید افضل
مجید یوسف زاده غلامرضا ایزدی
اسامی سایر کارشناسان اصلی
تهران محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* بررسی سوابق فنی و مالی
* مطالعه تقاضا و کشش تعرفه
* مطالعه امکانات و ضرورت طرح
* بررسی تکمیلی فنی و زیست محیطی
* مطالعه مالی ساخت و بهره برداری
* مطالعه زمانی ومدیریت طرح
* بررسی جریان نقدینگی
* مطالعه آثار تورم و بهره
* بررسی درآمدها
* مطالعه بازیافت و ارزش اسقاط طرح
* ارزیابی اقتصادی داخلی طرح
* تحلیل حساسیت فنی و اقتصادی
* مطالعه حقوقی و سازمانی
* ارزیابی کلان اقتصادی و زیست محیطی
MS-Project/ MS-Office نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
محمدحسین مهدویانی   نام و امضای مدیر عامل
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه
نام شرکت کننده

برگزاری مناقصه مطالعات برقی کردن راه آهن تهران-مشهد

مجری برقی سازی راه آهن جمهوری اسلامی ایران کارفرما
تهران- ساختمان مرکزی راه آهن ج.ا.ا- دفتر مجری برقی سازی خطوط راه آهن ایران آدرس و تلفن کارفرما
55127845 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
برگزاری مناقصه مطالعات برقی کردن راه آهن تهران-مشهد
موضوع قرارداد
مهرزاد شعاعی تهران نام مدیر پروژه
* خسرو آذری * سید مجتبی ناصریان
* علی حسین پور * رضا عصاری
* آقای سعیدی * دکتر فروزبخش
اسامی سایر کارشناسان اصلی
- محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
مشاوره جهت تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار برقی کردن راه آهن تهران مشهد
- نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
-   نام و امضای مدیر عامل
-
نام شرکت کننده
خدمات / مشاوره  فني / راه / امکان سنجی فنی و اقتصادی
دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه 
کلیه حقوق محفوظ است.
1396