فاز یک پیشرفته زیرسازی و روسازی خط 4 قطارشهری مشهد

فاز یک پیشرفته زیرسازی و روسازی خط 4 قطارشهری مشهد
موضوع قرارداد
قطار شهری مشهد کارفرما
مشهد، انتهای بلوار شهید رستمی، روبروی پایگاه شکاری، شرکت قطار شهری مشهد آدرس و تلفن کارفرما
آقای منصوریان، 05133422233 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مهندس محمد حسن مهدویانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
* حامد عباسی * نسترن ناصری زاده
* آرش خدابخش * ایمان مومن‏پور
* وحید شایق * علیرضا زجاجی
* محمدرضا حسینی * مسعود فتحعلی
* عبدالمجید افضل * محمد کریمی
تهران، مشهد محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
* مطالعات زیرسازی ( طرح هندسی مسیر)
* تعريف طراحي پايانه و تعميرگاه براساس مشخصات ناوگان و تجهيزات
* طراحی پایانه و تعمــیرگاه
* بررسي تعداد پاركينگ و تعميرگاههاي مورد نياز و مركز فرمان براي خط 4 قطار شهري مشهد
* بررسي و مطالعه ضوابط و تجهيزات ثابت و ناوگان
* ارائه گزارش انتخاب سیستم روسازی ( مسیر، دپو و پارکینگ)
* ارائه گزارش مرحله اول روسازی(مسیر، دپو و پارکینگ)
* گزارش مطالعات صدا و ارتعاشات مسیر خط 4
* گزارش نحوه اجرای روسازی
* گزارش روش تعمیر و نگهداری روسازی
* تهیه اسناد مناقصه
CSDP/ MS-Project/ MS-Office نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
محمدحسین مهدویانی   نام و امضای مدیر عامل
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه
نام شرکت کننده

مطالعات شناخت و طرح ریزی زیر سازی و روسازی کریدورهای 2و3و4 قطار شهری مشهد و مطالعات فاز پیشرفته برای خط 2 مصوب قطار شهری مشهد

مطالعات شناخت و طرح ریزی زیر سازی و روسازی کریدورهای 2و3و4 قطار شهری مشهد و مطالعات فاز پیشرفته برای خط 2 مصوب قطار شهری مشهد  
موضوع قرارداد
شرکت قطارشهری مشهد کارفرما
مشهد، انتهای بلوار شهید رستمی، روبه روی پایگاه شکاری، شرکت قطار شهری مشهد:05133422233 آدرس و تلفن کارفرما
دکتر سعید شفیعی(مدیر طرح)-22901851 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مهندس محمد حسن مهدویانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
آرش خدابخش نسترن ناصری زاده
وحید شایق رضا ساکیانی
ایمان مومن پور حامد عباسی
تهران- مشهد محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
اين مطالعات داراي دوبخش مي باشد :
بخش اول : مطالعات شناخت و طرح ریزی زیرسازی و روسازی کریدورهای 2و3و4 قطار شهری مشهد
بخش دوم : مطالعات فاز پيشرفته براي خط 2 مصوب قطار شهري مشهد
اهم شرح خدمات و گزارشات ارسالي به كارفرما در بخش اول :
* شناخت و تدوين معيارهاي زيرسازي و روسازي و معيارهاي طراحي هندسي با توجه به انواع ناوگان حمل و نقل و مشخصات كلي سيستمهاي ريلي در مسير، يستگاهها، تعميرگاه و پاركينگ
* معرفي انواع مصالح روسازي خطوط
* بررسي طرح بازنگري مطالعات جامع حمل و نقل مشهد
* بررسي و مطالعه ظوابط و تجهيزات ثابت و ناوگان
* بررسي تعداد پاركينگ و تعميرگاههاي مورد نياز و مركز فرمان براي خطوط 1 و 2 و 3 و 4 قطار شهري مشهد
* بررسي و درصورت لزوم تعيين محل ايستگاه‌هاي سه خطه در مسير مورد مطالعه، (با توجه به شكل خاص ايستگاه مياني و در جهت بهينه كردن نحوة استفاده از ناوگان و تأمين سرفاصلة زماني (Head Way) موردنظر در مناطق پرتراكم). در اين ارتباط تمهيدات لازم جهت تغيير خط (يا در برخي موارد خاص، تغيير جهت) ناوگان با بررسي مراتب بهره‌برداري و سوزن‌بندي ايستگاههاي مياني پيش‌بيني بعمل آيد.
CSDP/ MS-Project/ MS-Office/AutoCAD نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
-   نام و امضای مدیر عامل
-
نام شرکت کننده

مطالعات فاز یک پیشرفته خط 3 قطار شهری مشهد بطول 18 کیلومتر

مطالعات فاز یک پیشرفته خط 3 قطار شهری مشهد بطول 18 کیلومتر
موضوع قرارداد
شرکت قطارشهری مشهد کارفرما
مشهد، انتهای بلوار شهید رستمی، روبه روی پایگاه شکاری، شرکت قطار شهری مشهد:05133422233 آدرس و تلفن کارفرما
دکتر سعید شفیعی(مدیر طرح)-22901851 شماره تماس نماینده/ناظر کارفرما
مهندس محمد حسن مهدویانی نام مدیر پروژه
اسامی سایر کارشناسان اصلی
آرش خدابخش نسترن ناصری زاده
وحید شایق رضا ساکیانی
ایمان مومن پور حامد عباسی
تهران- مشهد محل اجرای پروژه
اهم شرح خدمات و کارهای انجام شده
موضوع اين قرار داد شامل مطالعات مرحله اول فاز پيشرفته زيرسازي و روسازي(در خصوص تثبيت مسير، ايستگاهها، پايانه و تعميرگاه، توقفگاه قطار و ساير اجزاء مرتبط بازيرسازي و روسازي مسير خط 3 قطار شهري مشهد به طول تقريبي 18 كيلومتر مي باشد.
اهم شرح خدمات و گزارشات ارسالي به كارفرما :
* طراحی هندسی مسیر و ارائه پلانها، پروفیلها و مقاطع عرضی
* تعريف طراحي پايانه و تعميرگاه براساس مشخصات ناوگان و تجهيزات
* بررسي تعداد پاركينگ و تعميرگاههاي مورد نياز و مركز فرمان براي خط3 قطار شهري مشهد
* بررسي و مطالعه ضوابط و تجهيزات ثابت و ناوگان
* بررسی کامل اثرات اجرای طرح بر روی مستحدثات نزدیک به مسیر
* بررسی انواع ماشین آلات و تجهیزات مکانیزه مورد نیاز
* شرح عملیات اجرایی روسازی خطوط و سوزن های مسیر
* بررسی انواع روشهای تعمیر و نگهداری روسازی
* برآورد هزینه اجرای پروژه براساس مقادیر کارهای اجرایی زیر سازی و روسازی
CSDP/ MS-Project/ MS-Office/AutoCAD نرم افزارهای مرتبط مورد استفاده
-   نام و امضای مدیر عامل
-
نام شرکت کننده
خدمات / خدمات فني / راه آهن / قطار شهری
دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
شرکت مهندسین مشاور راهیاب بهینه 
کلیه حقوق محفوظ است.
1396